امکان دریافت نقدی یا واریز به حساب کلیه بانکها / واریز ریالی به بانکهای ایران و دریافت در مالزی / نرخ ویژه اعضا /
سه شنبه
8
مهر
1393
 

 
نوع ارز
نرخ خريد
نرخ فروش
 حواله اعضا 
1004
1008
 حواله عادی 
1002
1010
 دلار / رینگت 
3.25
3.27
 یورو / رینگت 
4.13
4.20

   با تـوجه به نوسانات نــرخ ارز، قبل از واریز وجه با دفتـــر 

     صرافی تماس حاصل نمائید،در غیر اینصورت زمان اعلام

      حواله ملاک محاسبه نرخ می باشد.

  جهت دریافت نرخ ویژه برای انتقال حواله های بالاتر

    از 50 میلیون تومان با دفتر صـــرافی تماس حاصـل نمایید. 

  جـهـت استفاده از نــــرخ ویـــژه اعــضــا ثـبت نام کنید.

    نـرخ ویــــژه اعضـــاء  فقط برای اعــلام واریــز حــوالـه از

    طریق سایت می باشد.

  در صورتي که مبلغ ریالی تا قبل از ساعت 12 به وقت

   ایران واريز و به دفتر اعلام گردد مبلغ حواله همان روز به

   حساب گيرنده در مالزی واريز می گردد و در صورتی که

  مبلغ ریالی بعد از ساعت 12 به وقت ایران واريز  و به دفتر

  اعلام گردد ، مبلغ حواله  روز بعد  به حساب گيرنده در مالزی

 واريز می گردد.

  

           

تاريخ : / /  
نوع ارز
نرخ خريد
نرخ فروش
حواله اعضا
1004
1008
حواله عادی
1002
1010
دلار / رینگت
3.25
3.27
یورو / رینگت
4.13
4.20