بروزرسانی نرخ حوالجات

نرخ های امروز بعد از روشن شدن وضعیت نرخ ارز در بازار ایران و برای ساعت ۱۲ به وقت ایران بروز خواهد شد