بروزرسانی نرخ حواله

احتراما به اطلاع میرسانیم
با توجه به نوسان شدید و تغییر لحظه ای نرخ ها ، هر روز ساعت ۴ بعد از ظهر ( ۱۲:۳۰ به وقت ایران) نرخ ها در وب سایت اعلام خواهد شد .