تغییر شماره حساب های ایران

به علت تغییر شماره حساب بانک های ملی و ملت ، لطفا به حساب های صرافی در بانک ملت و بانک ملی مبلغی واریز ننمایید ، بدیهی است تایید و پرداخت مبالغ واریزی به این دو حساب ممکن نخواهد بود . بعد از دریافت شماره حساب های جدید این دو بانک ، از طریق ایمیل شما را مطلع خواهیم کرد و یا میتوانید در وب سایت درقسمت شماره حساب ها ، آن را مشاهده نمایید . شماره حساب های بانک های صادرات ، سامان ، پاسارگاد تغییری نکرده و میتوانید مبالغ خود را به این حساب ها واریز نمائید .

تعطیلات تاسوعا و عاشورا

با عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسین ( ع ) به اطلاع میرسانیم

دفتر صرافی توریست در ایران ، مالزی و استرالیا از تاریخ ۲۰ مهرماه ( ۱۱ اکتبر ) لغایت ۲۳ مهرماه ( ۱۴ اکتبر ) تعطیل می باشد