تغییر شماره حساب بانک ملی

به علت تغییر شماره حساب بانک ملی ، لطفا به حساب صرافی در این بانک مبلغی واریز ننمایید ، بدیهی است تایید و پرداخت مبالغ واریزی به این حساب ممکن نخواهد بود . بعد از دریافت شماره حساب جدید بانک ملی  ، از طریق ایمیل شما را مطلع خواهیم کرد و یا میتوانید در وب سایت درقسمت شماره حساب ها ، آن را مشاهده نمایید .

شماره حساب های بانک های ملت ، صادرات ، سامان ، پاسارگاد صحیح است و میتوانید مبالغ خود را به این حساب ها واریز نمائید .

تعطیلات تاسوعا و عاشورا

با عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام حسین ( ع ) به اطلاع میرسانیم

دفتر صرافی توریست در ایران ، مالزی و استرالیا از تاریخ ۲۰ مهرماه ( ۱۱ اکتبر ) لغایت ۲۳ مهرماه ( ۱۴ اکتبر ) تعطیل می باشد