تعطیلات خرداد در ایران

بدینوسیله به اطلاع میرسانیم با توجه به تعطیلی روز های یکشنبه ۱۴ و دوشنبه ۱۵ خرداد در ایران  ،دفتر صرافی توریست نیز تعطیل و کلیه حواله ها روز سه شنبه ۱۶ خرداد  ( ۶ June  ) پیگیری  خواهد شد .