تغییر شماره حساب های ایران

به علت تغییر شماره حساب بانک های ملی و ملت ، لطفا به حساب های صرافی در بانک ملت و بانک ملی مبلغی واریز ننمایید ، بدیهی است تایید و پرداخت مبالغ واریزی به این دو حساب ممکن نخواهد بود . بعد از دریافت شماره حساب های جدید این دو بانک ، از طریق ایمیل شما را مطلع خواهیم کرد و یا میتوانید در وب سایت درقسمت شماره حساب ها ، آن را مشاهده نمایید . شماره حساب های بانک های صادرات ، سامان ، پاسارگاد تغییری نکرده و میتوانید مبالغ خود را به این حساب ها واریز نمائید .

تعطیلات صرافی در مالزی و ایران دسامبر ۲۰۱۶‎

 

با توجه به تعطیلات پیش رو ، بدینوسیله به اطلاع میرسانیم دفتر صرافی توریست درروزهای زیر تعطیل خواهد بود ، لطفا در صورتی که نیاز به ارسال حواله دارید قبل از تعطیلات اقدام نمایید .

شنبه ۲۷ آذر ماه ( ۱۷ دسامبر ) ولادت حضرت رسول اکرم ( دفتر مالزی و ایران )
دوشنبه ۶ دی ماه ( ۲۶ دسامبر ) تعطیلی کریسمس در مالزی ( دفتر مالزی )
دوشنبه ۱۳ دی ماه ( دوم ژانویه ) تعطیلی سال نو میلادی ( دفتر مالزی )

با تشکر و احترام
مدیریت امور مشتریان
صرافی توریست