تعطیلی اول محرم

بدینوسیله به اطلاع میرسانیم دفتر صرافی توریست در مالزی روز دوشنبه سوم اکتبر ( ۱۲ مهر ماه ) تعطیل می باشد