تعطیلی دفاتر صرافی توریست

بدینوسیله به اطلاع میرسانیم دفاتر صرافی توریست روزهای پنجشنبه و جمعه  ( ۲۰ و ۲۱ سپتامبر ) تعطیل می باشد .