تعطیلی دیپاولی

بدینوسیله به اطلاع میرسانیم دفتر صرافی توریست در مالزی روز چهارشنبه ۱۸ اکتبر ( ۲۶ مهر ) تعطیل می باشد