تعطیلی رسمی به مناسبت عید تایپوسام

بدینوسیله به اطلاع می رسانیم دفتر صرافی توریست در مالزی روز چهارشنبه ۳۱  ژانویه ( ۱۱ بهمن ) تعطیل می باشد .