تعطیلی روز ملی مالزی

دفتر صرافی توریست به مناسبت روز ملی مالزی

 جمعه ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶ برابر با ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ تعطیل می باشد