تعطیلی صرافی

بدینوسیله به اطلاع میرسانیم دفاتر صرافی توریست در ایران ، مالزی و استرالیا 

روزهای شنبه ۸ شهریور و یکشنبه ۹ شهریور  ( ۲۹ & 30 August  ) تعطیل می باشد .