تعطیلی عید دیپاولی

 بدینوسیله به اطلاع مشتریان گرامی می رسانیم دفتر صرافی توریست در مالزی

به مناسبت عید دیپاولی

روز شنبه ۲۹ اکتبر ( ۸ آبان ) تعطیل می باشد