تعطیلی دفتر صرافی توریست در مالزی

بدینوسیله به اطلاع میرسانیم به مناسبت تعطیلی کریسمس ، دفتر صرافی توریست در مالزی روز سه شنبه ۴ دی ( ۲۵ دسامبر ) تعطیل می باشد

کلیه حواله ها روز چهارشنبه ۵ دی ( ۲۶ دسامبر) بررسی و واریز خواهند شد.