تعطیلی کریسمس

بدینوسیله به اطلاع می رسانیم دفتر صرافی توریست در مالزی روز دوشنبه ۲۵ دسامبر (۴ دی) تعطیل می باشد .