تغییر شماره حساب بانک ملی

به علت تغییر شماره حساب بانک ملی ، لطفا به حساب صرافی در این بانک مبلغی واریز ننمایید ، بدیهی است تایید و پرداخت مبالغ واریزی به این حساب ممکن نخواهد بود . بعد از دریافت شماره حساب جدید بانک ملی  ، از طریق ایمیل شما را مطلع خواهیم کرد و یا میتوانید در وب سایت درقسمت شماره حساب ها ، آن را مشاهده نمایید .

شماره حساب های بانک های ملت ، صادرات ، سامان ، پاسارگاد صحیح است و میتوانید مبالغ خود را به این حساب ها واریز نمائید .

تعطیل رسمی در مالزی

با عرض تبریک به مناسبت ولادت حضرت رسول اکرم

بدینوسیله به اطلاع میرسانیم

دفتر صرافی توریست در مالزی روز دوشنبه ۱۲ دسامبر ( ۲۲ آذر ماه )  تعطیل می باشد .