تعطیلی صرافی به مناسبت اربعین

با عرض تسلیت به مناسبت اربعین حسینی

به اطلاع میرسانیم دفتر صرافی توریست در ایران و مالزی روز چهارشنبه ۱۱ آذر ماه برابر با دوم دسامبر ۲۰۱۵

تعطیل میباشد .

چهارشنبه
آذر
۱۱
۱۳۹۴
Wednesday
02 December 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,60036,550
35,60036,700
37,60038,600
37,60038,750
25,10026,100
26,30027,300
5,6005,700
53,20054,700
9,8609,960
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:52 - 2/12/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.204.23
4.444.56
6.326.42
2.973.01
65.4066.80
11.8512.08
3.053.11
3.113.25
308313
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:52 - 2/12/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,5408,680
8,5008,740
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:52 - 2/12/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,5408,680
8,5008,740
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:52 - 2/12/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.204.23
4.444.56
6.326.42
2.973.01
65.4066.80
11.8512.08
3.053.11
3.113.25
308313
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:52 - 2/12/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,60036,550
35,60036,700
37,60038,600
37,60038,750
25,10026,100
26,30027,300
5,6005,700
53,20054,700
9,8609,960
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:52 - 2/12/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)