تعطیلی دفتر صرافی به مناسبت روز استقلال مالزی

دفتر صرافی توریست در مالزی روز دوشنبه ۳۱ اوت تعطیل می باشد

کلیه حواله های روز های یکشنبه و دوشنبه ، روز سه شنبه اول سپتامبر پیگیری و انجام خواهد شد

دفتر صرافی توریست در تهران روزهای یاد شده باز می باشد

شنبه
شهریور
۷
۱۳۹۴
Saturday
29 August 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,60034,100
33,60034,350
38,00038,600
38,00038,800
23,40024,200
25,00026,000
5,2705,300
51,50052,500
9,2409,270
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:01 - 29/08/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.164.21
4.674.82
6.496.64
2.962.99
65.3066.30
11.7012.02
3.023.08
3.153.24
299306
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:01 - 29/08/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,1008,260
8,0408,320
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:01 - 29/08/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,1008,260
8,0408,320
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:01 - 29/08/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.164.21
4.674.82
6.496.64
2.962.99
65.3066.30
11.7012.02
3.023.08
3.153.24
299306
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:01 - 29/08/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,60034,100
33,60034,350
38,00038,600
38,00038,800
23,40024,200
25,00026,000
5,2705,300
51,50052,500
9,2409,270
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:01 - 29/08/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)