سه شنبه
خرداد
۲۹
۱۳۹۷
Tuesday
19 June 2018

نرخ حوالجات ارزی

آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:35 - 18/06/2018

نرخ ارز به رینگیت

3.954.01
4.624.72
5.315.39
2.922.98
61.6062.40
12.3512.55
2.963.04
3.053.12
285290
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:35 - 18/06/2018

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
Log InLog In
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:35 - 18/06/2018

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
Log InLog In
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:35 - 18/06/2018

نرخ ارز به رینگیت

3.954.01
4.624.72
5.315.39
2.922.98
61.6062.40
12.3512.55
2.963.04
3.053.12
285290
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:35 - 18/06/2018

نرخ حوالجات ارزی

آخرین بروزرسانی نرخ ها: 18:35 - 18/06/2018