سه شنبه
اردیبهشت
۸
۱۳۹۴
Tuesday
28 April 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,20033,800
33,20033,950
36,60037,200
36,60037,350
25,70026,300
27,70028,300
5,3905,430
50,90051,500
9,1409,180
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:58 - 28/04/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.543.57
3.863.94
5.425.48
2.662.69
57.4058.55
11.0511.20
2.802.85
2.942.99
278284
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:58 - 28/04/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,4409,540
9,3809,580
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:58 - 28/04/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
9,4409,540
9,3809,580
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:58 - 28/04/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.543.57
3.863.94
5.425.48
2.662.69
57.4058.55
11.0511.20
2.802.85
2.942.99
278284
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:58 - 28/04/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,20033,800
33,20033,950
36,60037,200
36,60037,350
25,70026,300
27,70028,300
5,3905,430
50,90051,500
9,1409,180
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 10:58 - 28/04/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)