تعطیلی روز کارگر

به استحضار مشتریان گرامی میرسانیم دفتر صرافی توریست در مالزی روز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ( ۲ می ) تعطیل می باشد

کلیه حوالجات روز سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ( ۳ می ) پیگیری و واریز خواهد شد


یکشنبه
اردیبهشت
۱۲
۱۳۹۵
Sunday
01 May 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,20034,950
34,20035,150
38,70039,700
38,70039,850
25,45026,450
27,20028200
5,2805,330
46,95048,450
9,4009,480
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:19 - 1/05/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.883.91
4.444.50
5.705.75
2.882.91
60.5061.10
11.2011.30
2.983.04
3.093.15
296302
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:19 - 1/05/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,8709,030
8,8209,080
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:19 - 1/05/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,8709,030
8,8209,080
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:19 - 1/05/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.883.91
4.444.50
5.705.75
2.882.91
60.5061.10
11.2011.30
2.983.04
3.093.15
296302
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:19 - 1/05/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
34,20034,950
34,20035,150
38,70039,700
38,70039,850
25,45026,450
27,20028200
5,2805,330
46,95048,450
9,4009,480
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:19 - 1/05/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)