تعطیلی صرافی توریست به مناسبت سال نوی چینی‎

 دفتر صرافی توریست در مالزی به مناسبت سال نوی چینی در روزهای ذیل تعطیل خواهد بود : 

یکشنبه ۷ فوریه    (۱۸ بهمن ماه) 
دوشنبه  ۸ فوریه   (۱۹ بهمن ماه) 
سه شنبه ۹ فوریه  (۲۰ بهمن ماه)


شنبه
بهمن
۱۷
۱۳۹۴
Saturday
06 February 2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,30036,200
35,30036,350
39,10040,000
39,10040,150
24,20025,100
25,20026,100
5,4005,500
50,20051,800
9,7109,810
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:35 - 6/02/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.114.15
4.574.66
6.046.12
2.932.96
62.1063.20
11.7011.90
2.973.04
2.993.07
306314
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:35 - 6/02/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,5108,690
8,4608,740
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:35 - 6/02/2016

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,5108,690
8,4608,740
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:35 - 6/02/2016

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.114.15
4.574.66
6.046.12
2.932.96
62.1063.20
11.7011.90
2.973.04
2.993.07
306314
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:35 - 6/02/2016

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,30036,200
35,30036,350
39,10040,000
39,10040,150
24,20025,100
25,20026,100
5,4005,500
50,20051,800
9,7109,810
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 16:35 - 6/02/2016
Banner Sarrafi  15 years  ( C)