جمعه
آذر
۲۸
۱۳۹۳
Friday
19 December 2014

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,00035,400
35,00035,600
43,50044,100
43,50044,300
27,70028,700
30,00030,850
5,6405,690
54,40055,400
9,6009,620
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:51 - 19/12/2014

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.453.47
4.274.36
5.455.51
2.632.65
55.8056.55
10.6010.76
2.852.90
2.963.05
279284
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:51 - 19/12/2014

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
10,10010,160
10,06010,240
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:51 - 19/12/2014

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
10,10010,160
10,06010,240
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:51 - 19/12/2014

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
3.453.47
4.274.36
5.455.51
2.632.65
55.8056.55
10.6010.76
2.852.90
2.963.05
279284
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:51 - 19/12/2014

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
35,00035,400
35,00035,600
43,50044,100
43,50044,300
27,70028,700
30,00030,850
5,6405,690
54,40055,400
9,6009,620
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 13:51 - 19/12/2014
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)