تعطیلی دفتر صرافی به مناسبت روز استقلال مالزی

دفتر صرافی توریست در مالزی روز دوشنبه ۳۱ اوت تعطیل می باشد

کلیه حواله های روز های یکشنبه و دوشنبه ، روز سه شنبه اول سپتامبر پیگیری و انجام خواهد شد

دفتر صرافی توریست در تهران روزهای یاد شده باز می باشد

جمعه
شهریور
۶
۱۳۹۴
Friday
28 August 2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,60034,200
33,60034,450
38,20038,900
38,20039,150
23,60024,200
25,00026,000
5,2705,300
52,00052,800
9,2409,270
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:18 - 28/08/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.174.22
4.704.86
6.526.69
3.013.03
65.3066.50
11.8012.07
3.043.09
3.173.26
301307
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:18 - 28/08/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,0808,250
8,0208,290
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:18 - 28/08/2015

نرخ حوالجات مالزی

مالزی به ایرانایران به مالزی
8,0808,250
8,0208,290
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:18 - 28/08/2015

نرخ ارز به رینگیت

خریدفروش
4.174.22
4.704.86
6.526.69
3.013.03
65.3066.50
11.8012.07
3.043.09
3.173.26
301307
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:18 - 28/08/2015

نرخ حوالجات ارزی

خریدفروش
33,60034,200
33,60034,450
38,20038,900
38,20039,150
23,60024,200
25,00026,000
5,2705,300
52,00052,800
9,2409,270
آخرین بروزرسانی نرخ ها: 15:18 - 28/08/2015
عضویت در وبسایت
Banner Sarrafi  15 years  ( C)