ارسال حواله از مالزی به ایران

حواله های مالزی به ایران از ۱ رینگت تا ۵۰۰۰ رینگت ۳۰ رینگت کارمزد دارد و از ۵۰۰۱ رینگت به بالا کارمزد ندارد .

مشتری جدید هستید ؟

مزایای عضویت:
  • ثبت حواله آنلاین
  • پیگیری آنلاین
  • شرکت در قرعه کشی
  • دریافت صورتحساب آنلاین
  • و مزایای دیگر