ارسال حواله از ایران به مالزی

حواله های ایران به مالزی از ۱ ریال تا ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ۳۰ رینگت کارمزد دارد و از ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۱ ریال به بالا کارمزد ندارد.

مشتری جدید هستید ؟

مزایای عضویت:
  • ثبت حواله آنلاین
  • پیگیری آنلاین
  • شرکت در قرعه کشی
  • دریافت صورتحساب آنلاین
  • و مزایای دیگر