تعطیلات ایران

به اطلاع مشتریان گرامی میرسانیم دفاتر صرافی توریست در ایران و مالزی 

جمعه ۱۶ مهر ماه ( ۸ اکتبر ) تعطیل است و کلیه حواله ها

روز شنبه پیگیری و انجام خواهد شد