تعطیلات این هفته

بدینوسیله به اطلاع میرسانیم دفتر صرافی در ایران ، مالزی و استرالیا از روز سه شنبه ۱۲ فروردین لغایت ۱۵ فروردین تعطیل می باشد . کلیه حواله ها روز شنبه ۱۶ فروردین پی گیری خواهد شد .