تعطیلات عید چینی

 


بدینوسیله به اطلاع میرسانیم  دفتر صرافی توریست در مالزی

روزهای سه شنبه پنجم فوریه ( ۱۶ بهمن ) و چهارشنبه ششم فوریه ( ۱۷ بهمن )

تعطیل می باشد .