تعطیلی رسمی به مناسبت تاجگذاری پادشاه

بدینوسیله به اطلاع مشتریان گرامی میرسانیم

دفتر صرافی روز سه شنبه سی ام جولای تعطیل می باشد

و کلیه حواله ها روز چهارشنبه پیگیری خواهد شد