تعطیلی عید چینی

بدینوسیله به اطلاع میرسانیم  دفتر صرافی توریست در مالزی

روز جمعه ۱۲ فوریه ( ۲۴ بهمن )  تعطیل می باشد .