تعطیلی کریسمس

دفتر صرافی توریست
در ایران ،مالزی و استرالیا چهارشنبه ۲۵ دسامبر تعطیل می باشد