نوسان شدید نرخ ارز

مشتریان گرامی احتراما به اطلاع می رسانیم با توجه به نوسان شدید نرخ ارز

نرخ حواله رینگت ساعت ۴ بعدازظهر ( ۱۱:۳۰  ایران ) در وب سایت بروز خواهد شد