مشتریان گرامی احتراما به اطلاع می رسانیم با توجه به نوسان شدید نرخ ارز

نرخ حواله رینگت ساعت ۳:۳۰ بعدازظهر ( ۱۲ ایران ) در وب سایت اعلام  و تا ۷ بعدازظهر ( ۳:۳۰ ایران ) بروز می شود .