Federal Day


بدینوسیله به اطلاع میرسانیم  دفتر صرافی توریست در مالزی روز جمعه ۱ فوریه تعطیل می باشد